Normy dla placów i sal zabaw

W lipcu 2008 wyszły aktualizację Polskich Norm dotyczących placów i sal zabaw. Niestety tekst na razie nie jest dostępny w języku polskim. W powyższej normie dodano dwie części:

PN-EN-1176-10. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie — Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw.

PN-EN-1176-11. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie — Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych.

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań placów zabaw określa norma PN-EN 1176-1.Wszystkie urządzenia znajdujące się na placu powinny spełniać wymagania podane przez normę. Normy szczegółowe odnoszące się do konkretnych urządzeń mogą powyższe wymagania modyfikować.

Poszczególne części normy dotyczą:

PN-EN-1176-2. Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

PN-EN-1176-3. Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

PN-EN-1176-4. Wyposażenie placów zabaw. Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.

PN-EN-1176-5. Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.

PN-EN-1176-6. Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

Dodatkowo obowiązuje norma PN-EN 1176-7 odnosząca się do instalacji, konserwacji, przeglądów i eksploatacji.

W normie PN-EN 1177 zawarte są wymagania bezpieczeństwa jakie powinno spełniać podłoże oraz metody testowe.